Her vil det stå hvis der er driftsforstyrrelser eller informationer

 I øjeblikket er der ingen problemer....

 

 

 

 

 


 

Vandspild på ledningsnettet, fra vandværk til forbruger.

Spildprocent April 2020 

 

 

Coronavirus:

SARS-COV-2, COVID-19 eller i daglig tale Coronavirus, kan i følge overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge central enhed for infektionshygiejne, ikke smitte gennem drikkevandet.

COVID-19 kan kun smitte ved personlig kontakt.

Læs mere på: coronasmitte.dk


Driftstekniker : Thorbjørn Gjessing tlf. 21 26 98 22 (Døgnvagt)

Water display Aflæsningsenheden kan købes i gennem vandværket, som leverer og installerer den.

Enheden koster 1000kr. + moms incl. montering.

Rækkevidden er desværre begrænset og det er ikke i alle steder enheden kan bruges.

Der hvor den ikke virker, kommer der ikke en regning på forsøg på installation af enheden.

Kontakt venligst vandværkets Driftsteknikker for mere information.

Administration: Thorbjørn Gjessing tlf. 21 26 98 22

  Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her