Velkommen til Tejn Vandværk

 

Driftsstatus for vandværket: (Driftsforstyrrelser eller anden information)

 I øjeblikket er ingen problemer.


Oplever du luft eller misfarvet vand i rør. Se forklaring her

 

 Beskeder fra vandværket:             Se venligst længere nede på siden

 

 

 

 Generalforsamling

 Årets Generalforsamling som normalt afholdes i slutningen af februar j.f. vedtægter, blev ikke afholdt fordi der er

forsamlingsforbud pga. Corona pandamien i Danmark.

Bestyrelsen har valgt at rykke Generalforsamlingen til den 2. juni, yderligere information om tid og sted, kommer senere.

 Slide3

 Der er fra bestyrelsen indkommet et forslag til dagsordenen, (punkt 7.) Ny rentvandstank og nyt udpumpningsanlæg i ny tilbygning

 Unavngivet

 Illustration 3

Illustration 2

Mød op på generalforsamlingen, hør om hvorfor, hvordan, hvornår og ikke mindst hvad betydning har det for andelshaverne 

 

 

  

 

 

 

 

 A´contoafregning

Billede af penge 

  

A´contoafregnings dato bliver rykket fra den 10. februar til den 1. februar

Efterfølgende a´contoafregning sker den 1. i hvert kvartal.

 

  

 

 

 

 Aflæsningsenhed for Kamstrup Vandmåler:

 

 kamstrup

Aflæsningsenheden kan købes i gennem vandværket, som leverer og installerer den.

Enheden koster 1500kr. + moms incl. montering.

Rækkevidden er desværre begrænset og det er ikke i alle steder enheden kan bruges.

Der hvor den ikke virker, kommer der ikke en regning på forsøg på installation af enheden.

Kontakt venligst vandværkets Driftsteknikker for mere information.