Planlagt arbejde

Udskiftning af vandmålerparti 3

Berørte Andelshavere bliver kontaktet pr. brev eller ringet op så aftaler kan laves

HUSK

​Ved privat salg af hus, så skal Vandværket have besked her om pr. mail.

 

Generalforsamling 2023

Driftstatus

 

I øjeblikket er der ingen driftsforstyrrelser 

 

Kontakt

Driftleder: 21 26 98 22

Ved uheld kontakt på:112

Meddelelser

OPDATERING AF TIDLIGERE FREMSENDTE INDKALDELSE.

Indkaldelse til generalforsamling på Tejn Vandværk amba.
Generalforsamlingen afholdes i Tejn Borgerforenings lokaler Ndr. Strandvej 31.
Torsdag d. 16. februar 2023 kl. 19.00.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal iht. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar 2023.
Da der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne inden denne dato, er der ingen medlems forslag der kan bringes til afstemning ved generalforsamlingen, men gerne diskuteres til senere fremsættelse under punktet – evt.
Dagsorden iht. Vedtægterne, med bestyrelsens forslag til pkt. 7, der lyder som følger:
På grund af de kraftigt stigende el-priser beder bestyrelsen generalforsamlingen om bemyndigelse til at undersøge mulighederne for at etablere solceller på taget af vandværket, til fremlæggelse på generalforsamlingen i 2024, eller evt. en ekstraordinær generalforsamling senere på året.
TILMELDING TIL GENERALFORSAMLINGEN.
Da der ved generalforsamlingen bliver serveret et par stykker smørrebrød er det en god idé at tilmelde jer, med angivelse af hvor mange I kommer.
Tilmelding sker til Tejn Vandværk – Thorbjørn Gjessing på post@tejnvand.dk eller telefon 2126 9822.