Oplever du luft og misfarvet vand er det fordi vi har lavet en reparation på ledningsnettet i området.

(se hvilke områder neden under)

Den 4/5-2020 vi har udskiftet en stikledning på Kildesgårdsvej og derfor vil der være luft og misfarvet vand på Kildesgårdsvej og Valnøddestien i et par dage

Luften og misfarvningen vil aftage efter et stykke tid. 

 

Hvis du er utryg over farven eller smagen, kan du foretage en gennemskylning.

Det gøres ved at lade  en koldtvandshane løbe indtil det er klart igen.

 

 

Man kan også koge vandet og afkøle det. 

 

Når du koger vandet udfælder jernet som giver den brune farve, samt luften som giver den "mælke hvide" farve. 

 

DET ER IKKE SUNDHEDS FARLIGT AT DRIKKE VANDET SELV OM DER ER LUFT ELLER MISFARVNINGER I.

VANDVÆRKET PÅTAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF AFBRYDELSEN. (INSTALLATIONER, VASKETØJ O.L.)