Oplever du luft og misfarvet vand er det fordi vi har lavet en reparation på ledningsnettet i området.

(se hvilke områder neden under)

 Grundet vandbrud på Lundegårdsvej kan der forekomme luft i vandrørene på Lundegårdsvej, Klinteløkken, Storedalen

 

Luften og misfarvningen vil aftage efter et par dage.

 

Hvis du er utryg over farven eller smagen, kan du foretage en gennemskylning.

Det gøres ved at lade  en koldtvandshane løbe indtil det er klart igen.

 

 

Man kan også koge vandet og afkøle det. 

 

Når du koger vandet udfælder jernet som giver den brune farve, samt luften som giver den "mælke hvide" farve. 

 

DET ER IKKE SUNDHEDS FARLIGT AT DRIKKE VANDET SELV OM DER ER LUFT ELLER MISFARVNINGER I.

VANDVÆRKET PÅTAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF AFBRYDELSEN. (INSTALLATIONER, VASKETØJ O.L.)